Kirjailijat

Koskimaa, Matti

Yleisesikuntaeversti Matti Koskimaa (s. 1932) toimi suuren osan sotilasurastaan kenttätykistön eri tehtävissä: joukko-osastossa, Pääesikunnassa, tykistöopin opettajana Sotakorkeakoulussa sekä Tykistökoulun johtajana. Koskimaa kirjoitti urallaan lukuisia kenttätykistön ohjesääntöjä. Koskimaan sotahistoriallinen tutkimus ja aiheesta kirjoittaminen alkoi toden teolla Koskimaan siirryttyä reserviin. Hänen kirjallinen tuotantonsa keskittyy ensisijassa jatkosotaan ja sen ratkaisuvaiheisiin. Koskimaan tuotantoon kuuluvat muun muassa teokset Veitsen terällä, Murtajan tykistö ja Syväriltä Nietjärvelle. Sotahistorioitsijan analyyttistä tekstiä täydentävät lukuisat veteraanihaastattelut sekä erinomaiset kartat. Syvyyttä ja ulottuvuutta teksteihinsä aktiivisena luennoitsijana tunnettu Koskimaa on hakenut yli sadalta veteraanimatkalta, jotka ovat hänen johdollaan suuntautuneet entisille taistelupaikoille.